C# ta iki tarih arasındaki gün, ay, yıl veya dakika gibi farkı bulma kodları örneklerle beraber paylaşılmıştır.
C# ta iki tarih arasındaki gün, ay, yıl veya dakika gibi farkı bulma kodları örneklerle beraber paylaşılmıştır.

C# ile iki tarih arasındaki farkı bulma kodları

İki Tarih arasında gün, ay, yıl, saat, dakika gibi işlemlerin bulunması için timespan değişkeni kullanılır. Timespan değişkeni ile datetime a dönüştürülmüş tarih formatında ki değişkenler birbirinden çıkarılabilir veya toplanabilir. Bu sayede de aralarında ki gün, ay, yıl farkları bulunabilir.

C# Form'a eklemeniz gereken nesneler

  • 2 dateTimePicker
  • 1 Adet Button
  • 1 Adet Label

Örnek kodlama

TimeSpan fark = Convert.ToDateTime(dateTimePicker1.Text) - Convert.ToDateTime(dateTimePicker2.Value);

int fark1 = Convert.ToInt32(fark.TotalDays);

if ((fark1 * (-1)) == fark1) fark1 -= 1;

else fark1 += 1;

label1.Text = "Ay : "+ fark1 / 30 + "\nGün : " + fark1.ToString() + "\nSaat : " + (fark1 * 60).ToString() + "\nDakika : " + (fark1 * 60) * 60;

C# programlama dili kullanarak Windows Form uygulamasında iki tarih arasındaki farkı bulmak için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz:

// İlk tarih

DateTime startDate = dateTimePicker1.Value;

// İkinci tarih

DateTime endDate = dateTimePicker2.Value;

// İki tarih arasındaki farkı hesapla

TimeSpan difference = endDate - startDate;

// Sonucu bir label kontrolüne yazdır

label1.Text = difference.TotalDays.ToString();

Bu kod, iki tarih seçmek için iki adet DateTimePicker kontrolü kullanır. İlk tarih dateTimePicker1 kontrolünden, ikinci tarih ise dateTimePicker2 kontrolünden alınır. Ardından, TimeSpan sınıfı kullanılarak iki tarih arasındaki fark hesaplanır ve sonuç bir label kontrolüne yazdırılır.

Bu örnek, iki tarih arasındaki farkı gün olarak hesaplar. Farkı saat, dakika veya saniye olarak hesaplamak için TimeSpan sınıfının farklı özelliklerini kullanabilirsiniz. Örneğin, difference.TotalHours özelliği farkı saat olarak verir.

Bazı programlarda şimdiki zamana göre işlem yapmak isteyebilirsiniz. Şimdiki zaman ile ilgili C# kodu budur : DateTime.Now.Day.ToString();

Kaynak dosyaları indir.

Kapsamlı örnek olarak bu projede çoğu alanda tarih, saat gibi fark bulma kodları kullanıldı. Proje : Otel Rezervasyon Programı

Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler. Konunun alıntı veya yasal olmayan bir durum arz ettiğini düşünüyorsanız iletişim yolu ile bize ulaşarak bildirebilirsiniz hak ihlali durumlarında 3 iş günü içerisinde konu kaldırılacaktır. Dipnot...! Kırık ve eksik linki yorum olarak bildirin konu 24 saat içerisinde düzenlenecektir.

Takip edebileceğiniz bağlantılar :