C# Program bilgisayar açılınca çalışsın

c-csharp-bilgisayar-acilinca-calisan-program-kodlari-windowsla-beraber-acilan-proje-kayit-defteri-kodlari-bilgisayarla-acilan

C# Program bilgisayar açılınca çalışsın isteyenler için kayıt defteri ile kontrol kodunu paylaşıyoruz. Checkbox ile kontrol yaptırdığımızda olayımız chechbox_checked olayı

private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (checkBox1.Checked) // chechkbox seçildiyse kayıt defterine onay evriyoruz ve artık bilgisayar açılınca program açılıyor.
            {
                RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);
                key.SetValue(Program, "\"" + Application.ExecutablePath + "\""); // yeni değer ekleme
            }
            else
            {
                RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);
                key.DeleteValue(Program);// değer sildik
            }
        }
Seçildiğinde kayıt defterine ekleme yapıyor tekrar seçersek siliyor. Ayrıca program her açıldığında kontrol etmesi gerektiği için public form1 e
        string Program = "projevekod_Kayit_Defteri";
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            try
            { // form açılınca kayıt defterinde o program çalışıyor diye kayırlı ise checkboxı işaretliyoruz.
                RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);
                if (key.GetValue(Program).ToString() == "\"" + Application.ExecutablePath + "\"")
                {
                    checkBox1.Checked = true;
                }
            }
            catch
            {
            }
        }

Bilgisayar açılınca çalışan programınız hazır.
Örneği indirmek için tıklayınız...

Yorumlar

Yorum Gönder

Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler.