C# Program bilgisayar açılınca çalışsın

c-csharp-bilgisayar-acilinca-calisan-program-kodlari-windowsla-beraber-acilan-proje-kayit-defteri-kodlari-bilgisayarla-acilan

C# bilgisayar açıldığında program açılsın isteyenler için kayıt defteri ile kontrol kodu. Bu kod ile programımızın bilgisayar açılışınca çalışmasını sağlayabiliriz. Windows Registry işlemleri gerçekleştirdiğimiz bu örnek güzel projelerde kullanılabilecek türden. Ekrana bir Checkbox ekliyoruz ve aşağıda ki kodları yazıyoruz.
Bunun için Checkbox ile kontrol yaptırdığımızda olayımız chechbox_checked olayı

private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (checkBox1.Checked) // chechkbox seçildiyse kayıt defterine onay evriyoruz ve artık bilgisayar açılınca program açılıyor.
            {
                RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);
                key.SetValue(Program, "\"" + Application.ExecutablePath + "\""); // yeni değer ekleme
            }
            else
            {
                RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);
                key.DeleteValue(Program);// değer sildik
            }
        }
Seçildiğinde kayıt defterine ekleme yapıyor tekrar seçersek siliyor. Ayrıca program her açıldığında kontrol etmesi gerektiği için public form1 e
        string Program = "projevekod_Kayit_Defteri";
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            try
            { // form açılınca kayıt defterinde o program çalışıyor diye kayırlı ise checkboxı işaretliyoruz.
                RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);
                if (key.GetValue(Program).ToString() == "\"" + Application.ExecutablePath + "\"")
                {
                    checkBox1.Checked = true;
                }
            }
            catch
            {
            }
        }

Bilgisayar açılınca çalışan programınız hazır. C# bilgisayar açılışınca çalışan program.
Örneği indirmek için tıklayınız...

2C# Program bilgisayar açılınca çalışsın Yorum Bulunuyor. Konu Hakkındaki Görüş ve Önerilerinizi Bekliyoruz.

Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler.