C# Toolbox araçları nedir? Ne işe yararlar nasıl kullanabiliriz. Hepsini listeledik.
C# Programlamaya Giriş #2 Toolbox/Araçlar projevekod-c#-csharp-programlamaya-giris-2-toolbox-araclar-egitimi

Visual Studio C# Form Application'da kullanabileceğiniz birçok araç (toolbox) bulunmaktadır. Bazı araçların özellikleri şunlardır:

 • Label: Metin veya görsel bilgi göstermek için kullanılır. Özellikleri arasında metin boyutu, yazı tipi, renk, hizalama vb. yer almaktadır.
 • TextBox: Kullanıcının metin girişi yapabileceği bir alan sağlar. Özellikleri arasında metin boyutu, yazı tipi, renk, varsayılan metin, çok satırlı mod vb. yer almaktadır.
 • Button: Kullanıcının tıklama yapabileceği bir düğme sağlar. Özellikleri arasında buton boyutu, yazı tipi, renk, düğme resmi, tıklama olayı vb. yer almaktadır.
 • CheckBox: Kullanıcının bir seçenek belirlemesini sağlayan bir kutu sağlar. Özellikleri arasında kutu boyutu, yazı tipi, renk, işaretlenmiş veya işaretlenmemiş durum vb. yer almaktadır.
 • RadioButton: Kullanıcının birden fazla seçenek arasından birini seçmesini sağlayan bir kutu sağlar. Özellikleri arasında kutu boyutu, yazı tipi, renk, işaretlenmiş veya işaretlenmemiş durum vb. yer almaktadır.
 • ComboBox: Kullanıcının bir seçenek listesinden bir öğe seçmesini sağlayan bir düğme ve açılır menü sağlar. Özellikleri arasında açılır menü boyutu, seçenek listesi, varsayılan seçenek, yazı tipi, renk vb. yer almaktadır.
 • ListBox: Kullanıcının bir seçenek listesinden bir veya daha fazla öğe seçmesini sağlayan bir kutu sağlar. Özellikleri arasında liste boyutu, seçenek listesi, çoklu seçim, yazı tipi, renk vb. yer almaktadır.
 • PictureBox: Resimleri göstermek için kullanılır. Özellikleri arasında resim boyutu, resim yolu, görüntüleme modu vb. yer almaktadır.
 • DateTimePicker: Kullanıcının bir tarih ve saat seçmesini sağlayan bir kontrol sağlar. Özellikleri arasında varsayılan tarih ve saat, görüntüleme modu, renk vb. yer almaktadır.
 • TabControl: Kullanıcının farklı sekmeler arasında gezinebilmesini sağlayan bir kontrol sağlar. Özellikleri arasında sekmelerin boyutu, görünümü, sekmelerin adı vb. yer almaktadır.
 • ListView: Kullanıcının öğeleri listelemesini sağlar. Özellikleri arasında öğe listesi, öğe boyutu, öğe türü vb. yer almaktadır.
 • TreeView: Kullanıcının hiyerarşik bir yapıda öğeleri listelemesini sağlar. Özellikleri arasında öğe listesi, öğe boyutu, öğe türü vb. yer almaktadır.
 • MenuStrip: Uygulamanın menüsünü oluşturmak için kullanılır. Özellikleri arasında menü öğeleri, menü öğesi boyutu, menü öğesi metni vb. yer almaktadır.
 • StatusStrip: Uygulamanın alt kısmında durum bilgilerini göstermek için kullanılır. Özellikleri arasında durum metni, durum ikonu, durum çubuğu vb. yer almaktadır.
 • ToolTip: Kullanıcıya bir nesne hakkında yardımcı bilgi göstermek için kullanılır. Özellikleri arasında yardımcı metin, gösterim süresi, gösterim modu vb. yer almaktadır.
 • NumericUpDown: Kullanıcının sayısal değerleri artırıp azaltmasını sağlar. Özellikleri arasında minimum ve maksimum değerler, adım boyutu, varsayılan değer vb. yer almaktadır.
 • TrackBar: Kullanıcının bir aralıkta bir değer seçmesini sağlar. Özellikleri arasında minimum ve maksimum değerler, adım boyutu, varsayılan değer vb. yer almaktadır.
 • ProgressBar: Bir işlemin ilerlemesini göstermek için kullanılır. Özellikleri arasında ilerleme değeri, stil, minimum ve maksimum değerler vb. yer almaktadır.
 • Timer: Belirli bir aralıkta bir olayı tetiklemek için kullanılır. Özellikleri arasında zaman aralığı, devamlılık vb. yer almaktadır.
 • WebBrowser: Uygulama içinde bir web sayfası görüntülemek için kullanılır. Özellikleri arasında sayfa adresi, tarayıcı özellikleri vb. yer almaktadır.
 • RichTextBox: Metin girişi ve düzenlemesi için kullanılır. Özellikleri arasında metin stilve formatı, metin boyutu, metin rengi vb. yer almaktadır.
 • MaskedTextBox: Kullanıcının belirli bir formatta veri girişi yapmasını sağlar. Özellikleri arasında veri giriş formatı, maskeleme karakterleri, varsayılan değer vb. yer almaktadır.
 • DateTimePicker: Kullanıcının tarih ve saat bilgisini seçmesini sağlar. Özellikleri arasında tarih ve saat formatı, minimum ve maksimum değerler, varsayılan değer vb. yer almaktadır.
 • MonthCalendar: Kullanıcının bir takvim seçmesini sağlar. Özellikleri arasında takvim görünümü, minimum ve maksimum değerler, varsayılan değer vb. yer almaktadır.
 • Panel: Kullanıcının kontrol öğelerini gruplandırmak için kullanılır. Özellikleri arasında panel rengi, boyutu, kenar boşlukları vb. yer almaktadır.
 • GroupBox: Kullanıcının kontrol öğelerini gruplandırmak için kullanılır. Özellikleri arasında grup kutusu başlığı, boyutu, kenar boşlukları vb. yer almaktadır.
 • TableLayoutPanel: Kullanıcının kontrol öğelerini düzenlemek için kullanılır. Özellikleri arasında hücre boyutu, hücre içeriği, hücre aralıkları vb. yer almaktadır.
 • FlowLayoutPanel: Kullanıcının kontrol öğelerini sıralamak ve yeniden boyutlandırmak için kullanılır. Özellikleri arasında akış yöntemi, akış yönü, öğe boyutu vb. yer almaktadır.
 • SplitContainer: Kullanıcının bir formu bölerek iki bölüme ayırmasını sağlar. Özellikleri arasında bölme yöntemi, bölme konumu, boyut vb. yer almaktadır.
 • NotifyIcon: Kullanıcının sistem tepsisinde simge görüntülemesini sağlar. Özellikleri arasında simge resmi, simge metni vb. yer almaktadır.
 • PrintDialog: Kullanıcının yazdırma işlemi için ayarlar yapmasını sağlar. Özellikleri arasında yazıcı seçimi, sayfa düzeni, sayfa boyutu vb. yer almaktadır.
 • FontDialog: Kullanıcının yazı tipi seçmesini sağlar. Özellikleri arasında yazı tipi stili, yazı tipi boyutu, varsayılan yazı tipi vb. yer almaktadır.
 • ColorDialog: Kullanıcının renk seçmesini sağlar. Özellikleri arasında renk paleti, renk seçimi, varsayılan renk vb. yer almaktadır.
 • OpenFileDialog: Kullanıcının dosya açmasını sağlar. Özellikleri arasında dosya filtresi, varsayılan dosya yolu vb. yer almaktadır.
 • SaveFileDialog: Kullanıcının dosya kaydetmesini sağlar. Özellikleri arasında dosya filtresi, varsayılan dosya adı vb. yer almaktadır.
 • FolderBrowserDialog: Kullanıcının klasör seçmesini sağlar. Özellikleri arasında varsayılan klasör yolu, klasör açıklaması vb. yer almaktadır.
 • ErrorProvider: Kullanıcının formda hata yaptığında uyarı mesajı gösterir. Özellikleri arasında hata mesajı, kontrol öğesi vb. yer almaktadır.
 • ToolTip: Kullanıcının bir kontrol öğesinin üzerine geldiğinde açıklama metni gösterir. Özellikleri arasında açıklama metni, kontrol öğesi vb. yer almaktadır.
 • ProgressBar: Kullanıcının bir işlem ilerlemesini göstermek için kullanılır. Özellikleri arasında ilerleme değeri, minimum ve maksimum değerler vb. yer almaktadır.

Bu araçların yanı sıra Visual Studio, kullanıcıların kendi özelleştirilmiş araçlarını oluşturmasına da olanak tanır. Böylece, kullanıcılar kendi özel ihtiyaçlarına uygun araçları tasarlayabilirler.

Bu konuya okuyucular tarafından toplam 2 yorum yapılmıştır. Sende hemen buraya tıklayarak yeni yorum yapabilirsin.

Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler. Konunun alıntı veya yasal olmayan bir durum arz ettiğini düşünüyorsanız iletişim yolu ile bize ulaşarak bildirebilirsiniz hak ihlali durumlarında 3 iş günü içerisinde konu kaldırılacaktır. Dipnot...! Kırık ve eksik linki yorum olarak bildirin konu 24 saat içerisinde düzenlenecektir.

Takip edebileceğiniz bağlantılar :