C# Duvarlara Çarpıp Dönen Top Graphic Sınıfı

C# Duvarlara Çarpıp Dönen Top Graphic Sınıfı

C# Duvarlara Çarpıp Dönen Top Graphic Sınıfı,C# Seken Top uygulama örneği

        Graphics g; // Grafik nesnesi oluşturduk
        Brush b = Brushes.Firebrick; // Fırça oluşturduk
        Rectangle r = new Rectangle(10,10,40,40); // Rectangle yani karemizi oluşturduk ama yuvarlak gözükecek
        int yatay = 10; // Yatay
        int dikey = 10; // Ve Dikey hareket hızlarını belirledik
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            g = panel_cizim.CreateGraphics(); // Formumuz açıldığında g nesnesini panel_cizime oluşturduk
        }
        private void panel_cizim_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
        {
            g.FillEllipse(b, r); // Panel_cizim her ekrana geldiğinde g yi fillellipse ederek yani doldurarak görüntüye getir.
            //Brush ve rectangleyide belirttik
        }
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) // Timer her tick olduğunda
        {
            if (r.Left <= 0) yatay = Math.Abs(yatay); // rectanglemiz r miz sola çarptıysa yatayda pozitif ilerlesin
            if (r.Right >= panel_cizim.Width) yatay = Math.Abs(yatay) * (-1);// rectanglemiz r miz sağa çarptıysa yatayda negatif ilerlesin
            if (r.Top <= 0) dikey = Math.Abs(dikey); // rectanglemiz r miz yukarı çarptıysa dikeyde pozitif ilerlesin
            if (r.Bottom >= panel_cizim.Height) dikey = Math.Abs(dikey) * (-1); // rectanglemiz r miz aşağı çarptıysa dikeyde negatif ilerlesin
            r.Location = new Point(r.X + yatay, r.Y + dikey); // r nin konumumunu sürekli yatay vve dikey de değiştir
            panel_cizim.Refresh(); // Paneli sürekli yenile
        }
        private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e) // Hız
        {
            timer1.Interval = trackBar1.Value; // Timerın intervalini değiştir trackbar1de ki değerle
        }
        private void trackBar2_Scroll(object sender, EventArgs e)
        {
            r.Size = new Size(trackBar2.Value,trackBar2.Value); // R nin boyutunu değiştir trackbar2de ki değerle
        }

Uygulamayı indir...

Google News Proje ve Kod Paylaşım Platformu
Yazar

Gören göze karanlık perde olamaz, görmeyen göze ışık ne yapsın.
Kırşehir - AK 456 AEÜ - Computer Programmer

C# Duvarlara Çarpıp Dönen Top Graphic Sınıfı konusuna henüz yorum yapılmadı.
İlk Yorum Yapan Siz Olun.

Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler.
Konunun alıntı veya yasal olmayan bir durum arz ettiğini düşünüyorsanız iletişim yolu ile bize ulaşarak bildirebilirsiniz hak ihlali durumlarında 3 iş günü içerisinde konu kaldırılacaktır.
Dipnot...!
Kırık ve eksik linki yorum olarak bildirin konu 24 saat içerisinde düzenlenecektir.