MASIGNASUKA101
3556188086790554623

C# Basit Notepad - Not Defteri - Hızlı Not Uygulaması

C# Basit Notepad - Not Defteri - Hızlı Not Uygulaması
15 Nisan 2016 Cuma
C# Basit Notepad - Not Defter - Hızlı Not Uygulaması

C# Basit Notepad - Not Defteri - Hızlı Not Uygulaması


Güzel sade bir kodlama ve anlaşılabilir bir yapı.Kodlarda açıklama mevcuttur. C# için hazırlanmış bir not defteridir. Klasör işlemleri, dosya işlemleri gibi işlemler yapılmıştır. Basit bir c# notepad, not defteridir. Kaydetme, veri okuma, veri yazma, veri çekme gibi notepad'in yapabildiği çoğu şeyi yapabilmektedir.

Edit :
Form1.cs
        public static string gonderilenbilgi;
        public void klasoracsil()
        {
            Directory.CreateDirectory(formlar.yedekklasorunyolu);//yedeks isminde klasör açıcak klasörün var olma ihtimali olmucak.
            System.IO.Directory.Delete(formlar.yedekklasorunyolu, true);// yedeks içindekilerle beraber silecek.
            Directory.CreateDirectory(formlar.yedekklasorunyolu);//yedeks isminde klasör açıcak klasörün var olma ihtimali olmucak.
            Directory.CreateDirectory(formlar.klasorunyolu);
        }
        public void farklikaydet()
        {
            if (calismaalani.Text == "" || calismaalani.Text == " ") // Eğer başlık ve içerik boş bırakılırsa Boş belge kaydetemezsiniz diye hata mesaj vericek.
            {
                MessageBox.Show("Boş belge kaydetemezsiniz...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);//messagebox ta gösterilecek hata mesajı.
            }
            else // Eğer başlık ve içerik boş değilse buradaki kod satırı yapıacak
            {
                try //Dosya adı geçersiz karakterler girilirse veya farklı bir hata olursa catch işlemi yapıcak.
                {
                    saveFileDialog1.Title = "Lütfen kayıt yerini seçiniz.";
                    //Pencere Açıldığında txt ve uzantılı ve diğer tüm dosyaların gözükmesini sağladık...
                    saveFileDialog1.Filter = "(*.txt)|*.txt|Tüm dosyalar(*.*)|*.*";
                    saveFileDialog1.FileName = "";
                    DialogResult drSecim = saveFileDialog1.ShowDialog();
                    if (drSecim == DialogResult.OK)
                    {
                        using (StreamWriter yaz = new StreamWriter(saveFileDialog1.FileName))
                        {
                            yaz.WriteLine(calismaalani.Text);//oluşturduğumuz bu dosyanın içeriğine richtextboxxtaki yazıları atadık
                            yaz.Close(); // ve yazma işlemini bitirdik.
                            yaz.Dispose();//Ramden yer kazanmak için.
                            calismaalani.Clear();
                            MessageBox.Show("Başarıyla kayıt edildi.", "Tebrikler", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        // Dosyanın yolunu,başlığını ve sonunda ise uzantısını belirttik.
                        GC.Collect();
                        GC.WaitForPendingFinalizers();
                    }
                }
                catch //Dosya adı geçersiz karakterler girilirse veya farklı bir hata olursa burada ki işlemler yapıcak.
                {
                    MessageBox.Show("Bir dosya adı başlıktaki açıklamada belirtilen karakterleri içeremez...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); //Hata mesajı
                }
                // Kayıt ekle sekmesi Kayıt Ekle butonu kod satırı bitti.
            }
        }
        public void yeni()
        {
            if (calismaalani.Text == "" || calismaalani.Text == " ") { }
            else {
                     DialogResult dr = MessageBox.Show("Dosya kaydedilmemiş. Kaydetmek ister misiniz?", "Pardon", MessageBoxButtons.YesNo);
                     if (dr == DialogResult.Yes)
                     {
                         farklikaydet();
                     }else
                     {
                         calismaalani.Clear();
                     }
                 }
        }
        public void ac()
        {
            openFileDialog1.Title = "Lütfen dosyayı seçiniz.";
            //Pencere Açıldığında txt ve uzantılı ve diğer tüm dosyaların gözükmesini sağladık...
            openFileDialog1.Filter = "(*.txt)|*.txt|Tüm dosyalar(*.*)|*.*";
            openFileDialog1.FileName = "";
            if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                FileInfo dosyabilgisi = new FileInfo(openFileDialog1.FileName);//yedek dosyanın bilgileri çağırılacak.
                using (TextReader oku = dosyabilgisi.OpenText())//başlığı ve içeriği okunacak.
                {
                    calismaalani.Text = oku.ReadToEnd();
                    oku.Close();
                    oku.Dispose();
                }
                GC.Collect();
                GC.WaitForPendingFinalizers();
            }
        }
        #region Dosya Menüsü
        private void DosyaYeni_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            yeni();
        }
        private void DosyaAc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ac();
        }
        private void DosyaHizliKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.Text == "" || calismaalani.Text == " ")
            {
                MessageBox.Show("Boş belge kaydetemezsiniz...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); //Hata mesajı
            }
            else
            {
                farklikaydet();
            }
        }
        private void DosyaFarkliKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            farklikaydet();
        }
        private void yazdırToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        }
        private void DosyaCikis_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Dispose();
        }
        #endregion
        #region Düzenle Menüsü
        private void DuzenleGeriAl_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Undo();
        }
        private void DuzenleYinele_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Redo();
        }
        private void DuzenleKes_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Cut();
        }
        private void DuzenleKopyala_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Copy();
        }
        private void DuzenleYapistir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Paste();
        }
        private void DuzenleTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Clear();
        }
        private void DuzenleTumunuSec_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.SelectAll();
        }
        #endregion
        #region Soru işareti Menüsü
        private void YardimHakkinda_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("Bu program C# Ders Örnekleri Blog Sayfası için basit örnek olsun diye hazırlanmıştır.\nhttps://csharpdersornekleri.blogspot.com.tr/");
        }
        #endregion
        #region Hızlı Menü
        private void hizlimenuyeni_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            yeni();
        }
        private void hizlimenuac_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ac();
        }
        private void hizlimenuhizlikaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.Text == "" || calismaalani.Text == " ")
            {
                MessageBox.Show("Boş belge kaydetemezsiniz...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); //Hata mesajı
            }
            else
            {
                farklikaydet();
            }
        }
        private void hizlimenuyazdir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (printDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                printDocument.Print();
            }
        }
        private void hizlimenukes_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Cut();
        }
        private void hizlimenukopyala_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Copy();
        }
        private void hizlimenuyapistir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Paste();
        }
        private void hizlimenubold_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.SelectionFont != null)
            {
                System.Drawing.Font currentFont = calismaalani.SelectionFont;
                System.Drawing.FontStyle newFontStyle;
                if (calismaalani.SelectionFont.Bold == true)
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Regular;
                }
                else
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Bold;
                }
                calismaalani.SelectionFont = new Font(
                   currentFont.FontFamily,
                   currentFont.Size,
                   newFontStyle
                );
            }
        }
        private void hizlimenuitalic_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.SelectionFont != null)
            {
                System.Drawing.Font currentFont = calismaalani.SelectionFont;
                System.Drawing.FontStyle newFontStyle;
                if (calismaalani.SelectionFont.Italic == true)
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Italic;
                }
                else
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Italic;
                }
                calismaalani.SelectionFont = new Font(
                   currentFont.FontFamily,
                   currentFont.Size,
                   newFontStyle
                );
            }
        }
        private void hizlimenuustunuciz_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.SelectionFont != null)
            {
                System.Drawing.Font currentFont = calismaalani.SelectionFont;
                System.Drawing.FontStyle newFontStyle;
                if (calismaalani.SelectionFont.Strikeout == true)
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Strikeout;
                }
                else
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Strikeout;
                }
                calismaalani.SelectionFont = new Font(
                   currentFont.FontFamily,
                   currentFont.Size,
                   newFontStyle
                );
            }
        }
        private void hizlimenualtiniciz_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.SelectionFont != null)
            {
                System.Drawing.Font currentFont = calismaalani.SelectionFont;
                System.Drawing.FontStyle newFontStyle;
                if (calismaalani.SelectionFont.Underline == true)
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Underline;
                }
                else
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Underline;
                }
                calismaalani.SelectionFont = new Font(
                   currentFont.FontFamily,
                   currentFont.Size,
                   newFontStyle
                );
            }
        }
        private void hizlimenusolayasla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;
        }
        private void hizlimenuortala_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;
        }
        private void hizlimenusagayasla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right;
        }
        private void hizlimenuyardim_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("Bu program C# Ders Örnekleri Blog Sayfası için basit örnek olsun diye hazırlanmıştır.\nhttps://csharpdersornekleri.blogspot.com.tr/");
        }
        private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            fontDialog1.ShowDialog();
            calismaalani.Font = fontDialog1.Font;
            calismaalani.ForeColor = fontDialog1.Color;
        }
        #endregion
formlar.cs
        public static HN03 anasayfa = new HN03();
        public static string klasorunyolu = "C:\\Program Files\\HN\\Notlar";
        public static string yedekklasorunyolu = "C:\\Program Files\\HN\\Notlar\\yedek";

C# not defteri uygulaması source.
Ali Köklü

Üç yılı aşkın süredir projevekod blogum da c# programlama örnek kodları paylaşıyorum. Yazı yazmaktan ve bilgi paylaşmaktan büyük keyif alırım. Çok sakin ve eğlenceli biriyimdir. Sürekli kendimi geliştirmek için çaba sarf ederim. Her türlü olumlu, olumsuz eleştirilere açık bir insanımdır. Beni sosyal medya'da takip etmek isterseniz : @alikoklu254

Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler.