C# Basit Notepad - Not Defteri - Hızlı Not Uygulaması

C# Basit Notepad - Not Defter - Hızlı Not Uygulaması

C# ile sade şık bir kodlama ile yapılmış not defteri uygulaması örnek program kodları paylaşılmıştır.

Güzel sade bir kodlama ve anlaşılabilir bir yapı.Kodlarda açıklama mevcuttur. C# için hazırlanmış bir not defteridir. Klasör işlemleri, dosya işlemleri gibi işlemler yapılmıştır. Basit bir c# notepad, not defteridir. Kaydetme, veri okuma, veri yazma, veri çekme gibi notepad'in yapabildiği çoğu şeyi yapabilmektedir.

Edit :
Form1.cs

        public static string gonderilenbilgi;
        public void klasoracsil()
        {
            Directory.CreateDirectory(formlar.yedekklasorunyolu);//yedeks isminde klasör açıcak klasörün var olma ihtimali olmucak.
            System.IO.Directory.Delete(formlar.yedekklasorunyolu, true);// yedeks içindekilerle beraber silecek.
            Directory.CreateDirectory(formlar.yedekklasorunyolu);//yedeks isminde klasör açıcak klasörün var olma ihtimali olmucak.
            Directory.CreateDirectory(formlar.klasorunyolu);
        }
        public void farklikaydet()
        {
            if (calismaalani.Text == "" || calismaalani.Text == " ") // Eğer başlık ve içerik boş bırakılırsa Boş belge kaydetemezsiniz diye hata mesaj vericek.
            {
                MessageBox.Show("Boş belge kaydetemezsiniz...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);//messagebox ta gösterilecek hata mesajı.
            }
            else // Eğer başlık ve içerik boş değilse buradaki kod satırı yapıacak
            {
                try //Dosya adı geçersiz karakterler girilirse veya farklı bir hata olursa catch işlemi yapıcak.
                {
                    saveFileDialog1.Title = "Lütfen kayıt yerini seçiniz.";
                    //Pencere Açıldığında txt ve uzantılı ve diğer tüm dosyaların gözükmesini sağladık...
                    saveFileDialog1.Filter = "(*.txt)|*.txt|Tüm dosyalar(*.*)|*.*";
                    saveFileDialog1.FileName = "";
                    DialogResult drSecim = saveFileDialog1.ShowDialog();
                    if (drSecim == DialogResult.OK)
                    {
                        using (StreamWriter yaz = new StreamWriter(saveFileDialog1.FileName))
                        {
                            yaz.WriteLine(calismaalani.Text);//oluşturduğumuz bu dosyanın içeriğine richtextboxxtaki yazıları atadık
                            yaz.Close(); // ve yazma işlemini bitirdik.
                            yaz.Dispose();//Ramden yer kazanmak için.
                            calismaalani.Clear();
                            MessageBox.Show("Başarıyla kayıt edildi.", "Tebrikler", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                        }
                        // Dosyanın yolunu,başlığını ve sonunda ise uzantısını belirttik.
                        GC.Collect();
                        GC.WaitForPendingFinalizers();
                    }
                }
                catch //Dosya adı geçersiz karakterler girilirse veya farklı bir hata olursa burada ki işlemler yapıcak.
                {
                    MessageBox.Show("Bir dosya adı başlıktaki açıklamada belirtilen karakterleri içeremez...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); //Hata mesajı
                }
                // Kayıt ekle sekmesi Kayıt Ekle butonu kod satırı bitti.
            }
        }
        public void yeni()
        {
            if (calismaalani.Text == "" || calismaalani.Text == " ") { }
            else {
                     DialogResult dr = MessageBox.Show("Dosya kaydedilmemiş. Kaydetmek ister misiniz?", "Pardon", MessageBoxButtons.YesNo);
                     if (dr == DialogResult.Yes)
                     {
                         farklikaydet();
                     }else
                     {
                         calismaalani.Clear();
                     }
                 }
        }
        public void ac()
        {
            openFileDialog1.Title = "Lütfen dosyayı seçiniz.";
            //Pencere Açıldığında txt ve uzantılı ve diğer tüm dosyaların gözükmesini sağladık...
            openFileDialog1.Filter = "(*.txt)|*.txt|Tüm dosyalar(*.*)|*.*";
            openFileDialog1.FileName = "";
            if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                FileInfo dosyabilgisi = new FileInfo(openFileDialog1.FileName);//yedek dosyanın bilgileri çağırılacak.
                using (TextReader oku = dosyabilgisi.OpenText())//başlığı ve içeriği okunacak.
                {
                    calismaalani.Text = oku.ReadToEnd();
                    oku.Close();
                    oku.Dispose();
                }
                GC.Collect();
                GC.WaitForPendingFinalizers();
            }
        }
        #region Dosya Menüsü
        private void DosyaYeni_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            yeni();
        }
        private void DosyaAc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ac();
        }
        private void DosyaHizliKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.Text == "" || calismaalani.Text == " ")
            {
                MessageBox.Show("Boş belge kaydetemezsiniz...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); //Hata mesajı
            }
            else
            {
                farklikaydet();
            }
        }
        private void DosyaFarkliKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            farklikaydet();
        }
        private void yazdırToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        }
        private void DosyaCikis_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Dispose();
        }
        #endregion
        #region Düzenle Menüsü
        private void DuzenleGeriAl_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Undo();
        }
        private void DuzenleYinele_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Redo();
        }
        private void DuzenleKes_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Cut();
        }
        private void DuzenleKopyala_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Copy();
        }
        private void DuzenleYapistir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Paste();
        }
        private void DuzenleTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Clear();
        }
        private void DuzenleTumunuSec_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.SelectAll();
        }
        #endregion
        #region Soru işareti Menüsü
        private void YardimHakkinda_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("Bu program C# Ders Örnekleri Blog Sayfası için basit örnek olsun diye hazırlanmıştır.\nhttps://csharpdersornekleri.blogspot.com.tr/");
        }
        #endregion
        #region Hızlı Menü
        private void hizlimenuyeni_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            yeni();
        }
        private void hizlimenuac_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ac();
        }
        private void hizlimenuhizlikaydet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.Text == "" || calismaalani.Text == " ")
            {
                MessageBox.Show("Boş belge kaydetemezsiniz...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); //Hata mesajı
            }
            else
            {
                farklikaydet();
            }
        }
        private void hizlimenuyazdir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (printDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                printDocument.Print();
            }
        }
        private void hizlimenukes_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Cut();
        }
        private void hizlimenukopyala_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Copy();
        }
        private void hizlimenuyapistir_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.Paste();
        }
        private void hizlimenubold_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.SelectionFont != null)
            {
                System.Drawing.Font currentFont = calismaalani.SelectionFont;
                System.Drawing.FontStyle newFontStyle;
                if (calismaalani.SelectionFont.Bold == true)
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Regular;
                }
                else
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Bold;
                }
                calismaalani.SelectionFont = new Font(
                   currentFont.FontFamily,
                   currentFont.Size,
                   newFontStyle
                );
            }
        }
        private void hizlimenuitalic_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.SelectionFont != null)
            {
                System.Drawing.Font currentFont = calismaalani.SelectionFont;
                System.Drawing.FontStyle newFontStyle;
                if (calismaalani.SelectionFont.Italic == true)
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Italic;
                }
                else
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Italic;
                }
                calismaalani.SelectionFont = new Font(
                   currentFont.FontFamily,
                   currentFont.Size,
                   newFontStyle
                );
            }
        }
        private void hizlimenuustunuciz_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.SelectionFont != null)
            {
                System.Drawing.Font currentFont = calismaalani.SelectionFont;
                System.Drawing.FontStyle newFontStyle;
                if (calismaalani.SelectionFont.Strikeout == true)
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Strikeout;
                }
                else
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Strikeout;
                }
                calismaalani.SelectionFont = new Font(
                   currentFont.FontFamily,
                   currentFont.Size,
                   newFontStyle
                );
            }
        }
        private void hizlimenualtiniciz_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (calismaalani.SelectionFont != null)
            {
                System.Drawing.Font currentFont = calismaalani.SelectionFont;
                System.Drawing.FontStyle newFontStyle;
                if (calismaalani.SelectionFont.Underline == true)
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Underline;
                }
                else
                {
                    newFontStyle = FontStyle.Underline;
                }
                calismaalani.SelectionFont = new Font(
                   currentFont.FontFamily,
                   currentFont.Size,
                   newFontStyle
                );
            }
        }
        private void hizlimenusolayasla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;
        }
        private void hizlimenuortala_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;
        }
        private void hizlimenusagayasla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            calismaalani.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right;
        }
        private void hizlimenuyardim_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show("Bu program C# Ders Örnekleri Blog Sayfası için basit örnek olsun diye hazırlanmıştır.\nhttps://csharpdersornekleri.blogspot.com.tr/");
        }
        private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            fontDialog1.ShowDialog();
            calismaalani.Font = fontDialog1.Font;
            calismaalani.ForeColor = fontDialog1.Color;
        }
        #endregion
formlar.cs
        public static HN03 anasayfa = new HN03();
        public static string klasorunyolu = "C:\\Program Files\\HN\\Notlar";
        public static string yedekklasorunyolu = "C:\\Program Files\\HN\\Notlar\\yedek";

C# not defteri uygulaması source.

Google News Proje ve Kod Paylaşım Platformu
Ali Köklü

Ali Köklü

İn another universe
Ankara
Kırşehir - ABE 358 - AEÜ - Computer Programmer

Yorumlar (2)

Yorum Gönder

Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler.
Konunun alıntı veya yasal olmayan bir durum arz ettiğini düşünüyorsanız iletişim yolu ile bize ulaşarak bildirebilirsiniz hak ihlali durumlarında 3 iş günü içerisinde konu kaldırılacaktır.
Dipnot...!
Kırık ve eksik linki yorum olarak bildirin konu 24 saat içerisinde düzenlenecektir.

Bültenimize Abone Ol

Bültenimize abone olarak, yeni yayınlanan içerilerden haberdar olun!

İletişime Geç

Bizimle iletişime geçerek soru, istek, hata gibi bir durum hakkında yazabilirsin!

İletişim Formu