C# 2 Boyutlu Dizi Örneği

2 Boyutlu Dizi | C# Ders Örnekleri

C# iki(2) boyutlu dizi örneği, açıklama satırları ve kaynak kodları ile örnek windows form uygulamasıdır.

string[,] adSoyad = {
                            {"Özlem","Acar"},
                            {"Cihan","Akarpınar"},
                            {"Ercüment","Akıncılar"},
                            {"İclal","Akkoyun"},
                            {"Senem","Aksevim"}
                        };
        // Varsayılan değer atamalı 2 Boyutlu Dizi Tanımlaması dizinin boyutu 5 satır 2 sütun -- 5,2
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            label1.Text = "";
            label1.Text = adSoyad[0, 0] + " " + adSoyad[0, 1];
            // 2 Boyutlu Dizi ekrana yazdırma adSoyad[0,0] Dizinin 0 ıncı satır a 0 ıncı sütun noktası yani Ad Kısmı Değer Özlem
            // adSoyad[0, 1] Dizinin 0 ıncı satır a 1. sütun noktası yani Soyad Kısmı Değer Acar
        }
        Random r = new Random(); // Rasgele nesnemiz
        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int rasgele = r.Next(adSoyad.GetLength(0)); // Rasgele sayı oluşturma ve değişkene atama
            label1.Text = adSoyad[rasgele,0] + " " + adSoyad[rasgele,1].ToString();
            // Oluşturduğmuz rasgele sayıyı 2 Boyutlu diziden veri çekmek için kullanma
            // Her Tıklama da rasgele bir satırdan Ad ve Soyadı Listelicek.
        }

Kaynak kodları : C# 2 Boyutlu dizi örneği

Google News Proje ve Kod Paylaşım Platformu
Ali Köklü

Ali Köklü

Gören göze karanlık perde olamaz, görmeyen göze ışık ne yapsın.
Kırşehir - AK 456 AEÜ - Computer Programmer

Yorumlar (0)

Bültenimize Abone Ol

Bültenimize abone olarak, yeni yayınlanan içerilerden haberdar olun!

İletişime Geç

Bizimle iletişime geçerek soru, istek, hata gibi bir durum hakkında yazabilirsin!

İletişim Formu