C# iki(2) boyutlu dizi örneği, açıklama satırları ve kaynak kodları ile örnek windows form uygulamasıdır.
2 Boyutlu Dizi | C# Ders Örnekleri

C# iki(2) boyutlu dizi örneği, açıklama satırları ve kaynak kodları ile örnek windows form uygulamasıdır.

string[,] adSoyad = {
                            {"Özlem","Acar"},
                            {"Cihan","Akarpınar"},
                            {"Ercüment","Akıncılar"},
                            {"İclal","Akkoyun"},
                            {"Senem","Aksevim"}
                        };
        // Varsayılan değer atamalı 2 Boyutlu Dizi Tanımlaması dizinin boyutu 5 satır 2 sütun -- 5,2
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            label1.Text = "";
            label1.Text = adSoyad[0, 0] + " " + adSoyad[0, 1];
            // 2 Boyutlu Dizi ekrana yazdırma adSoyad[0,0] Dizinin 0 ıncı satır a 0 ıncı sütun noktası yani Ad Kısmı Değer Özlem
            // adSoyad[0, 1] Dizinin 0 ıncı satır a 1. sütun noktası yani Soyad Kısmı Değer Acar
        }
        Random r = new Random(); // Rasgele nesnemiz
        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int rasgele = r.Next(adSoyad.GetLength(0)); // Rasgele sayı oluşturma ve değişkene atama
            label1.Text = adSoyad[rasgele,0] + " " + adSoyad[rasgele,1].ToString();
            // Oluşturduğmuz rasgele sayıyı 2 Boyutlu diziden veri çekmek için kullanma
            // Her Tıklama da rasgele bir satırdan Ad ve Soyadı Listelicek.
        }

Kaynak kodları : C# 2 Boyutlu dizi örneği

Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler. Konunun alıntı veya yasal olmayan bir durum arz ettiğini düşünüyorsanız iletişim yolu ile bize ulaşarak bildirebilirsiniz hak ihlali durumlarında 3 iş günü içerisinde konu kaldırılacaktır. Dipnot...! Kırık ve eksik linki yorum olarak bildirin konu 24 saat içerisinde düzenlenecektir.

Takip edebileceğiniz bağlantılar :